Planning Tranche 2

De basisregistratie wordt stap voor stap opgebouwd. Dat gebeurt in 4 tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. Hier vindt u meer informatie over de planning van de registratieobjecten uit Tranche 2.

Tranche 2

Tranche  2 treedt op 1 januari 2020 in werking. Op dat moment moet u de bijbehorende registratieobjecten uit tranche 2 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren en gebruiken. Deze 8 registratieobjecten staan in onderstaande tabel.

Registratieobjecten opgenomen in tranche 2

Inwerkingtreding: 1 januari 2020

Registratieobject

Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders

Booronderzoek |

Geotechnische Boorrmonsterbeschrijving

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. BZK, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek |

Geotechnische Boormonsteranalyse

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Wandonderzoek |

Bodemkundige wandbeschrijving

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Bodemkaart

Min. LNV

Geomorfologische kaart

Min. LNV

REGIS II (Hydrogeologisch model)

Min. BZK

GeoTOP

Min. BZK
DGM (Digitaal Geologisch Model)

Min. BZK