Planning Tranche 2

De basisregistratie wordt stap voor stap opgebouwd. Dat gebeurt in 4 tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. Hier vindt u meer informatie over de planning van de registratieobjecten uit Tranche 2.

Tranche 2

Tranche  2 treedt op 1 januari 2020 in werking. Op dat moment moet u de bijbehorende registratieobjecten uit tranche 2 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren en gebruiken. Deze 8 registratieobjecten staan in onderstaande tabel.

Registratieobjecten opgenomen in tranche 2

Inwerkingtreding: 1 januari 2020

Registratieobject

Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders

Booronderzoek |

Geotechnische Boorrmonsterbeschrijving

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. BZK, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek |

Geotechnische Boormonsteranalyse

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Wandonderzoek |

Bodemkundige wandbeschrijving

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV
[Dit RO komt weinig voor, dus het kan zijn dat u hier geen inspanning op hoeft te leveren.]

Bodemkaart

Min. LNV

Geomorfologische kaart

Min. LNV

REGIS II (Hydrogeologisch model)

Min. BZK

GeoTOP

Min. BZK
DGM (Digitaal Geologisch Model)

Min. BZK