Planning Tranche 1

De basisregistratie wordt stap voor stap opgebouwd. Dat gebeurt in 4 tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. Hier vindt u meer informatie over de planning van de registratieobjecten uit Tranche 1.

Tranche 1

Tranche 1 is op 1 januari 2018 in werking getreden. Op dit moment moet u de bijbehorende registratieobjecten uit tranche 1 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren en gebruiken. Deze drie registratieobjecten staan in onderstaande tabel.

Registratieobjecten opgenomen in tranche 1

Inwerkingtreding: 1 januari 2018

Registratieobject

Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders

Geotechnisch Sondeeronderzoek

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. BZK, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek |

Bodemkundige Boormonsterbeschrijving

Wageningen environmental research, een enkel bedrijf

Grondwatermonitoringsput

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

* De inwerkingtreding wacht nog op het gereedkomen van een aanpassing van de systemen bij de enige bronhouder: het Ministerie van EZK.