Planning

De Basisregistratie Ondergrond bevat steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. Deze registratieobjecten zijn gegroepeerd in zes domeinen: Bodem- en grondonderzoek, Bodemkwaliteit, Grondwatermonitoring, Grondwatergebruik, Mijnbouwwet en Modellen. De registratieobjecten worden de komende jaren in vier tranches ingevoerd. Hier vindt u de planning van alle registratieobjecten.

Mijlpalenplanning_Tranches groot Planning Tranche 1 Planning Tranche 2 Planning Tranche 3 Planning Tranche 4


Klik op het plaatje voor een vergroting van de planning.

Registratieobjecten in onderzoek

De volgende registratieobjecten zijn in onderzoek (volgens de scopewijzigingsprocedure). Besluitvorming over het al dan niet opnemen in een van deze tranches loopt via de Programmastuurgroep.

  • Bodemsamenstellingsonderzoek
  • Warmte Koude Opslag
  • Mijnbouwwet boorgatsysteem
  • Mijnbouwwet booronderzoek
  • Mijnbouwwet putsysteem
  • Mijnbouwwet productiedossier
  • Koolwaterstof reservedossier
  • Geo-elektrisch onderzoek
  • Seismisch onderzoek
  • Bodemverontreiniging-/saneringsgegevens

Welke gegevens komen niet in de BRO?

Gegevens over parkeergarages, kelders, of tunnels, en kabels en leidingen komen niet in de BRO. Daarvoor bestaan andere registraties en regelingen, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION).

De Programmastuurgroep heeft eerder besloten om de registratieobjecten ‘synthese grondwaterkwaliteit’ en ‘Synthese grondwaterkwantiteit’ niet op te nemen in het programma. Het registratieobject ‘Bodemmeetnet’ is opgeheven, een deel van deze gegevens komt elders terug.