Planning

De Basisregistratie Ondergrond bevat steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. Deze registratieobjecten zijn gegroepeerd in 5 domeinen: Bodem- en grondonderzoek, Grondwatermonitoring, Grondwatergebruik, Mijnbouwwet en Modellen. De registratieobjecten worden de komende jaren in vier tranches ingevoerd. Hier vindt u de planning van alle registratieobjecten.


Klik op het plaatje voor een vergroting van de planning.

Welke gegevens komen niet in de BRO?

Gegevens over parkeergarages, kelders, of tunnels, en kabels en leidingen komen niet in de BRO. Daarvoor bestaan andere registraties en regelingen, zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netwerken (WION).

De Programmastuurgroep heeft eerder besloten om de registratieobjecten ‘synthese grondwaterkwaliteit’ en ‘Synthese grondwaterkwantiteit’ niet op te nemen in het programma. Het registratieobject ‘Bodemmeetnet’ is opgeheven, een deel van deze gegevens komt elders terug.