Tranche 3

De basisregistratie wordt stap voor stap opgebouwd. Dat gebeurt in vier tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. Hier vindt u meer informatie over tranche 3.

Tranche 3

Tranche  3 treedt op 1 januari 2021 in werking. Op dat moment moet u de bijbehorende registratieobjecten uit tranche 3 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren en gebruiken. Deze 6 registratieobjecten staan in onderstaande tabel.

Registratieobjecten opgenomen in tranche 3

Inwerkingtreding: 1 januari 2021

Registratieobject

Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders

Booronderzoek |

Bodemkundige Boormonsteranalyse

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek |

Geologische  Boormonsterbeschrijving 1

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek|

Geotechnische Boormonsteranalyse 2

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  IenW, BZK, Defensie en LNV.

Wandonderzoek |

Bodemkundige wandmonsteranalyse

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwatermonitoringnet

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwaterstandonderzoek

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwatersamenstellingsonderzoek

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV