Tranche 3

De basisregistratie wordt stap voor stap opgebouwd. Dat gebeurt in vier tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. Hier vind je meer informatie over tranche 3.

Tranche 3

Tranche  3 is op 1 januari 2021 wettelijk in werking getreden.  Vanaf dat moment is het mogelijk om software te ontwikkelen die aansluit op de BRO. Om deze reden is er een overgangsperiode tot 1 juli 2021.

Voor 4 objecten is een wettelijke inwerkingtreding op 1 juli 2021. Ook voor deze objecten is een overgangsperiode tot eind 2021 ingesteld.

Registratieobjecten opgenomen in tranche 3

Inwerkingtreding: 1 januari 2021 óf 1 juli 2021*

Registratieobject

Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders

Booronderzoek |

Bodemkundige Boormonsteranalyse* (BHR-P)

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek |

Geologische  Boormonsterbeschrijving 1* (BHR-G)

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek|

Geotechnische Boormonsteranalyse 2* (BHR-GT)

Gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries van  IenW, BZK, Defensie en LNV.

Wandonderzoek |

Bodemkundige wandmonsteranalyse* (SFR)

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwatermonitoringnet (GMN)

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwaterstandonderzoek (GLD)

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR)

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV