Tranche 2

De basisregistratie wordt stap voor stap opgebouwd. Dat gebeurt in vier tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. Hier vind je meer informatie over tranche 2.

Tranche 2

Tranche 2 is op 1 januari 2020 in werking getreden. Je moet nu de bijbehorende registratieobjecten uit tranche 2 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren en gebruiken. Deze 8 registratieobjecten staan in onderstaande tabel.

Registratieobjecten opgenomen in tranche 2

Inwerkingtreding: 1 januari 2020

Registratieobject

Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders

Booronderzoek |

Geotechnische Boormonsterbeschrijving (BHR-GT)

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. BZK, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek |

Geotechnische Boormonsteranalyse (BHR-GT)

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. EZK, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

Wandonderzoek |

Bodemkundige wandbeschrijving (SFR)

Provincies, Waterschappen, Min. LNV.

Daarnaast kan het voorkomen dat ook andere bestuursorganen, zoals gemeenten en rijksdiensten opdrachten uitzetten om bodemkundige boorprofielen te verzamelen en te beschrijven.

Bodemkaart

Min. LNV

Geomorfologische kaart

Min. LNV

REGIS II (Hydrogeologisch model)

Min. BZK

GeoTOP

Min. BZK
DGM (Digitaal Geologisch Model)

Min. BZK