Tranche 1

De basisregistratie wordt stap voor stap opgebouwd. Dat gebeurt in vier tranches. Met iedere tranche bevat de BRO steeds meer gegevens en modellen over de ondergrond. Bronhouders leveren deze gegevens per registratieobject aan. Hier vindt u meer informatie over tranche 1.

Tranche 1

Tranche 1 is op 1 januari 2018 in werking getreden. Op dit moment moet u de bijbehorende registratieobjecten uit tranche 1 gestandaardiseerd en gevalideerd aanleveren en gebruiken. Deze drie registratieobjecten staan in onderstaande tabel.

Registratieobjecten opgenomen in tranche 1

Inwerkingtreding: 1 januari 2018

Registratieobject

Aanleverplicht geldt voor deze bronhouders

Geotechnisch Sondeeronderzoek

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. BZK, Min. Defensie en Min. LNV

Booronderzoek |

Bodemkundige Boormonsterbeschrijving

Provincies, waterschappen, ministerie van LNV, Ministerie van Economische Zaken, gemeenten en rijksdiensten waaronder RVO*

Grondwatermonitoringsput

Gemeenten, Provincies, Waterschappen, Min. IenW, Min. Defensie en Min. LNV

* De levering van de bodemkundige boormonsterbeschrijving wordt aangestuurd vanuit de producenten.