Catalogi

Op deze pagina vindt u de meest recente versies van de catalogi. Dat kunnen concepten zijn, maar ook de vastgestelde catalogi. De catalogi behoren bij Bijlage II van de Regeling basisregistratie ondergrond en verwijzen naar artikel 11 van de Regeling basisregistratie ondergrond.  Als de gebruikersvriendelijke online versie van de catalogus beschikbaar is, publiceren we hier ook een link.

Catalogi Tranche 1

Dit zijn de vastgestelde catalogi van Tranche 1:

Catalogus geotechnisch sondeeronderzoek

Catalogus grondwatermonitoringput

Catalogus bodemkundige boormonsterbeschrijving

De authentieke versie van deze catalogi is te vinden op wetten.nl.

Catalogi Tranche 2

Dit zijn de vastgestelde catalogi van Tranche 2:

Catalogus Bodemkundig Wandonderzoek (pdf, 4.1 MB)

BHR-GT catalogus behorende bij tranche 2 – versie 1.0 (pdf, 2.9 MB)

Catalogus Bodemkaart (pdf, 1.5 MB)

Catalogus Digitaal Geologisch Model (pdf, 1.6 MB)

Catalogus Geomorfologische Kaart (pdf, 1.4 MB)

Catalogus GeoTOP (pdf, 2.3 MB)

Catalogus REGISII (pdf, 1.5 MB)

De authentieke versie van deze catalogi is te vinden op wetten.nl.

Toelichting catalogi modellen

Omdat van de modellen vaker dan van een ander registratieobject een nieuwe versie wordt uitgebracht, wordt niet telkens een nieuwe catalogus gemaakt waarin alle wijzigingen zijn verwerkt. Een model wordt daarom geleverd met aanvullende documenten, zoals referentielijsten, waarin de voorkomende eenheden worden beschreven.

Catalogi Tranche 3

Deze catalogi zijn nog niet goedgekeurd; de beoogde inwerkingtreding is 1-1-2021.

Booronderzoek: bodemkundige boormonsteranalyse

Catalogus booronderzoek: bodemkundige boormonsteranalyse (pdf, 3.4 MB)

Resultaten publieke consultatie (xlsx, 23 kB)

Toelichting aanpassing catalogus

In de periode 31 oktober tot 15 december is de publieke consultatie geweest voor de catalogus Bodemkundige boormonsterbeschrijving (versie 31 oktober 2019) en de catalogus wandonderzoek (versie 31 oktober). Deze catalogi bevatten naast de informatie die al was vastgesteld voor tranche 1 en 2, de uitbreiding van de boor- en wandmonsteranalyse. De publieke consultatie betrof met name dit laatste deel.

Tijdens de publieke consultatie zijn er voor beide catalogi opmerkingen ingediend. Omdat het hier gaat om informatie met een grote mate van gelijkenis, is de verwerking hiervan bij elkaar gevoegd. Naast de opmerkingen zijn in dit bestand ook de reactie/antwoorden vanuit het programmabureau BRO weergegeven.

Naast de aanpassingen naar aanleiding van de publieke consultatie zijn er ook nog andere aanpassingen doorgevoerd in de catalogus. Deze aanpassingen zijn uitgevoerd naar aanleiding van constateringen die gedaan zijn tijdens de bouw en implementatie pilots. Een overzicht van de zaken die in het kader van foutherstel zijn aangepast is via GitHub in te zien. Alle wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe versie van de catalogus.

Booronderzoek: geologische boormonsterbeschrijving

Catalogus booronderzoek: geologische boormonsterbeschrijving (pdf, 2.7 MB)

Resultaten uit de publieke consultatie (xlsx, 81 kB)

Toelichting aanpassing catalogus

In de periode 30 september tot 12 november is de publieke consultatie geweest voor Geologisch booronderzoek (versie 30 september 2019). Het gaat om de standaard van het geologisch booronderzoek met bijbehorende boormonsterbeschrijving volgens SBB6.0.

Tijdens de publieke consultatie zijn door een aantal organisaties opmerkingen ingediend. Deze opmerkingen zijn verzameld in een Excel bestand. Naast de opmerkingen zijn in dit bestand ook de reactie/antwoorden vanuit het programmabureau BRO weergegeven.

Naast de aanpassingen naar aanleiding van de publieke consultatie zijn er ook nog andere aanpassingen doorgevoerd in de catalogus. Deze aanpassingen zijn uitgevoerd naar aanleiding van constateringen die gedaan zijn tijdens de bouwfase. Alle wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe versie van de catalogus.

Booronderzoek: geotechnische boormonsteranalyse 2

Resultaten uit de publieke consultatie (xlsx, 28 kB)

Toelichting aanpassingen catalogus

In de periode 31 oktober tot 15 december is de publieke consultatie geweest voor de catalogus Geotechnisch booronderzoek (versie 31 oktober 2019). Deze catalogus bevatte naast de informatie die al was vastgesteld voor tranche 2, de standaard voor de boormonsteranalyse deel 2. De publieke consultatie betrof met name dit laatste deel.

Tijdens de publieke consultatie zijn door een aantal organisaties opmerkingen ingediend. Deze opmerkingen zijn verzameld in het Excel bestand. Naast de opmerkingen zijn in dit bestand ook de reactie/antwoorden vanuit het programmabureau BRO weergegeven.

Naast de aanpassingen naar aanleiding van de publieke consultatie zijn er ook nog andere aanpassingen doorgevoerd in de catalogus. Deze aanpassingen zijn uitgevoerd naar aanleiding van aanpassingen in de norm NEN-EN-ISO 14688 en constateringen die gedaan zijn tijdens de bouw en implementatie pilots. Alle wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe versie van de catalogus.

Wandonderzoek: bodemkundige wandmonsteranalyse

Catalogus bodemkundig wandonderzoek (pdf, 4.1 MB)

Resultaten publieke consultatie (xlsx, 23 kB)

Toelichting aanpassingen catalogus

In de periode 31 oktober tot 15 december is de publieke consultatie geweest voor de catalogus Bodemkundige boormonsterbeschrijving (versie 31 oktober 2019) en de catalogus wandonderzoek (versie 31 oktober). Deze catalogi bevatten naast de informatie die al was vastgesteld voor tranche 1 en 2, de uitbreiding van de boor- en wandmonsteranalyse. De publieke consultatie betrof met name dit laatste deel.

Tijdens de publieke consultatie zijn er voor beide catalogi opmerkingen ingediend.  Omdat het hier gaat om informatie met een grote mate van gelijkenis, is de verwerking hiervan bij elkaar gevoegd. Naast de opmerkingen zijn in dit bestand ook de reactie/antwoorden vanuit het programmabureau BRO weergegeven.

Naast de aanpassingen naar aanleiding van de publieke consultatie zijn er ook nog andere aanpassingen doorgevoerd in de catalogus. Deze aanpassingen zijn uitgevoerd naar aanleiding van constateringen die gedaan zijn tijdens de bouw en implementatie pilots. Een overzicht van de zaken die in het kader van foutherstel zijn aangepast is via GitHub in te zien. Alle wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe versie van de catalogus.

Grondwaterstandonderzoek

Catalogus grondwaterstandonderzoek (pdf, 1 MB)

Resultaten uit de publieke consultatie (xlsx, 65 kB)

Tranche 3, al eerder in consultatie geweest:

Grondwatersamenstellingsonderzoek

Catalogus Grondwatersamenstellingsonderzoek v1.0

Grondwatermonitoringnet

Catalogus Grondwatermonitoringnet v 1.0


Werkafspraken

Voor een aantal registratieobjecten zijn aanvullende werkafspraken gemaakt. Het gaat om wijzigingen of aanvullingen op de catalogi. Omdat de catalogi zijn opgenomen in de Regeling bij de wet Bro, worden die pas bij een nieuwe tranche aangepast. Tot dan zijn de werkafspraken van kracht.

Hieronder vindt u alle werkafspraken.