Publieke consultatie Geologisch booronderzoek

Van 24 mei tot en met 5 juli loopt de publieke consultatie van de catalogus Geologisch booronderzoek (BHG-G).  Hierin is een extra dataset met boormonsterbeschrijvingen van de Universiteit van Utrecht opgenomen (IMBRO/A). Daarnaast zijn werkafspraken verwerkt.

Booronderzoek

Deze versie van de catalogus is uitgebreid met de boormonsterbeschrijvingen van de afdeling fysische geografie van de Universiteit van Utrecht: de dataset Berendsen en Stouthamer (ook wel bekend als de UU-set).  De dataset wordt als geologisch booronderzoek (BHR-G) opgenomen in de BRO. Het betreft een archief-dataset die alleen onder kwaliteitsregime IMBRO/A geregistreerd wordt.

Het Booronderzoek in de BRO bestaat uit een algemeen deel (het veldwerk), en de twee deelonderzoeken boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse. De booronderzoeken uit de Berendsen en Stouthamer dataset bestaan uit het algemene deel en de boormonsterbeschrijving (dus geen Boormonsteranalyse).

Voor het algemene deel (gegevens over het boren) is een algemene IMBRO/A definitie opgesteld voor alle archiefdata-sets. Voor de uitbreiding van de catalogus met deze nieuwe set is dus geen aanpassing van de catalogus nodig voor dat deel.

De boormonsterbeschrijving wordt gestuurd door de beschrijfprocedure en beschrijfkwaliteit.

Samengevat:

  1. Het algemene deel wordt volgens de generieke IMBRO/A standaard definitie aangeleverd. Geen aanpassingen in de gegevensdefinitie.
  2. De boormonsterbeschrijving wordt op basis van de beschrijfprocedure/beschrijfkwaliteit gedefinieerd. De gegevensdefinitie wordt aangepast op basis van sturing door beschrijfprocedure/beschrijfkwaliteit.
  3. De boormonsteranalyse is niet binnen scope voor deze data set. Dus geen aanpassingen in de gegevensdefinitie.

Verwerking werkafspraken

Bij het implementeren van BHR-G 3.1 is een aantal issues gevonden, die zijn opgelost via werkafspraken. Zie BRO Productomgeving. Deze werkafspraken zijn al geïmplementeerd in de landelijke voorziening en zijn nu geïntegreerd in de catalogus.

Vergelijking oude en nieuwe catalogus

Om de vergelijking met de vorige versie van de catalogus eenvoudiger te maken is een  Was-wordt document opgesteld.

De catalogus versie ter consultatie is hier te vinden:

Geef je reactie

We  vragen je kritisch te kijken naar de wijzigingen in de nieuwe versie van de catalogus.  De consultatie duurt 6 weken van 24 mei 2024 tot en met 5 juli 2024. Je kunt je reactie geven via het reactieformulier.

Je inbreng wordt zeer gewaardeerd en kan digitaal worden aangeleverd. Alle inbreng wordt verwerkt na beëindiging van de consultatie.