Publieke consultatie 5 catalogi

Op 24 februari is de publieke consultatie gestart voor 5 catalogi, waarin lopende werkafspraken zijn verwerkt. Het doel van deze consultatie is het consulteren van de uitbreiding van de standaard en het juridisch vastleggen van doorgevoerde wijzigingen. Het gaat om:

  • Geologisch booronderzoek (BHR-G)
  • Geomorfologische kaart van Nederland (GMM)
  • Bodemkaart van Nederland (SGM)
  • Model Grondwaterspiegeldiepte (WDM)
  • REGIS II, hydrogeologisch model (HGM)

Voor het Geologisch Booronderzoek (BHR-G) is de standaard uitgebreid voor het aanleveren van (archief) gegevens die geproduceerd zijn volgens het classificatiesysteem NEN5104.

Bij de 4 modellen gaat het alleen het juridisch vastleggen van doorgevoerde wijzigingen in de nieuwste versies van de modellen.  Dit zijn wijzigingen die al in werkafspraken zijn vastgelegd. Na de vorige consultatie zijn na inwerkingtreding van de catalogi namelijk onvolkomenheden geconstateerd die zijn gecorrigeerd en vastgelegd in werkafspraken. Deze werkafspraken hadden geen formele juridische status. Dat wordt rechtgezet door de catalogi bij te werken. Na verwerking komen bestaande werkafspraken voor deze catalogi te vervallen. Deze nieuwe versies hebben geen impact op huidige implementaties.

Wijzigingen

De consultaties worden gedaan op de publieksvriendelijke versies van de catalogi (in html-formaat). Dit wijkt af van de voorgaande publieke consultaties waarbij een PDF-bestand werd gebruikt. Daarnaast bevatten de publieksvriendelijke catalogi inleidende hoofdstukken (H1 t/m H3) die niet normatief zijn. Deze zijn herkenbaar aan een grijs achtergrondkader.
De consultatie gaat over het normatieve deel van de catalogus.

Voor Geologisch Booronderzoek geldt dat alleen de wijzigingen ter consultatie zijn. Deze zijn te zien in de catalogus Geologisch Booronderzoek. Daarin is met rood aangegeven wat vervalt en met groen wat nieuwe tekst is.

Het overzicht van de wijzigingen voor de modellen is opgenomen in deze documenten:

De catalogusversies zijn hier te vinden:

De geconsulteerde catalogi worden in deze publieksvriendelijke vorm opgenomen in de ministeriële regeling.

Geef je mening

Graag krijgen we feedback op de catalogi. Wil je kijken of de wijzigingen goed zijn verwerkt in de nieuwe versies van de catalogi?  De consultatie duurt 6 weken en is van 24 februari 2023 tot en met 10 april 2023. Je kunt je mening digitaal geven via de reactieformulieren:

Je feedback wordt zeer gewaardeerd!

De catalogus wordt geconsulteerd in de vorm zoals hij in de ministeriële regeling verschijnt. Alle inbreng wordt verwerkt nadat de consultatie is beëindigd.