REST uitgifteservice

Er zijn diverse mogelijkheden om gegevens op te vragen die in de Landelijke Voorziening BRO geregistreerd zijn. Zo is er een REST-service die werkt volgens de OPEN API standaard. Aangeleverde gegevens zijn direct beschikbaar zodra gegevens in de BRO zijn geregistreerd.

Het voordeel van de REST uitgifteservice is dat voor het gebruik van deze service geen (PKI-)certificaat nodig is, zoals bij de andere uitgifte API met Soap. De swagger-ui pagina geeft de mogelijkheid tot het uitproberen van de REST uitgifteservice waarmee registratieobjecten direct bekeken kunnen worden. Voor het opvragen van een kleine set van registratieobjecten is deze service geschikt. Een kleine set is bijvoorbeeld de start registratie van objecten met materiële geschiedenis (zoals bij grondwatermonitoringput of grondwatermonitoringnet) of de registraties van objecten zonder materiële geschiedenis. In de BRO Productomgeving staat verdere uitleg over deze REST services met een overzicht van alle URL's.

REST uitgifteservice: voor wie?

De REST-services zijn geschikt voor 'incidenteel' gebruik; ze zijn niet geschikt voor het uitleveren van gegevens in bulk. Organisaties die snel en alleen publieke data willen bekijken, kunnen gebruikmaken van deze REST uitgifteservice. Ook andere ontwikkelaars kunnen deze interface gebruiken en krijgen hiermee direct toegang tot de publieke data van de BRO.  Verder is het op termijn mogelijk om publieke data met deze service te valideren.

Verschil met SOAP webservices

De SOAP webservices van de BRO zijn met name geschikt voor organisaties die frequent en volledig geautomatiseerd bepaalde BRO-gegevens van een registratieobject willen opvragen. Je hebt hiervoor een PKI-certificaat nodig. De SOAP webservices geven direct toegang tot de informatie zoals die in de Basisregistratie Ondergrond is opgeslagen. Ook zijn de SOAP webservices handig voor bronhouders en dataleveranciers, die hun eigen BRO-gegevens willen opvragen. Bepaalde gegevens uit een brondocument zijn bovendien alleen voor de bronhouder en dataleverancier zichtbaar. Dat geldt ook voor gegevens die uit registratie zijn genomen. In de catalogus van ieder registratieobject is te vinden welke data publiek of niet-publiek is in de toelichting van het attribuut. De modellen zijn niet op te vragen via de SOAP webservices.

Verschil met PDOK

Bij PDOK krijg je landsdekkende datasets (bulkdownload) of kensets (kaartweergave via WMS). Die kensets zijn vooral geschikt om landsdekkend inzicht te krijgen in de beschikbare informatie, bijvoorbeeld tot welke diepte gaan de sonderingen, hoeveel filters zitten er in grondwatermonitoringputten en op welke diepte. Je kunt deze data in uw eigen GIS-applicatie verder gebruiken bekijken en aanvullen met andere data. Met de PDOK Viewer krijg je een preview van de kensets. De bulkdownload bevat alle gegevens per geregistreerd object in de BRO (als Geopackage). Deze dataset is vooral geschikt voor periodieke download naar een eigen systeem om diepgaandere analyses op de data uit te voeren.

Verschil met BROloket

Wil je van een specifiek gebied alle metingen of onderzoeksgegevens direct bekijken? Ga dan naar het BROloket. Je kunt daar alle informatie van de BRO-gegevens en BRO-modellen direct op de kaart raadplegen. BROloket biedt in die viewer bovendien praktische selectie- en filtermogelijkheden. Je kunt interactief BRO-gegevens zoeken en in detail bekijken. Ook kun je op BROloket de BRO-modellen interactief bekijken. Op BROloket kun je dus heel gericht zoeken. Ook is het downloaden van gegevens en modellen bij het BROloket mogelijk. In die downloads zit dan de volledige dataset van je selectie op de kaart om in jouw eigen applicatie verder te gebruiken.


Tip

De REST-services zijn  niet bedoeld voor ‘tiling’ ofwel op basis van geografische kenmerken de selectie van gegevens steeds verder verfijnen. Voor het opvragen van gegevens in bulk en het toepassen van verfijnde selecties zijn Atom feeds beschikbaar bij PDOK.

Doe een terugmelding

Twijfel je over de juistheid van gegevens of de modellen? Doe een terugmelding.