Klankbordgroep Gebruik BRO

In de Klankbordgroep Gebruik BRO denken de leden mee met het BRO-programma over de praktische toepasbaarheid van de BRO-gegevens. En zij doen suggesties voor producten die het gebruik van de BRO kunnen stimuleren.

Wat is de Klankbordgroep Gebruik BRO?

De klankbordgroep bestaat uit BRO-coördinatoren en specialisten uit de overheidsorganisaties, maar ook uit commerciële organisaties en kennisinstituten. Deelname is op persoonlijke titel; er wordt geen belangengroep vertegenwoordigd. De Klankbordgroep Gebruik BRO komt 6  keer per jaar bij elkaar.

Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Hoe gebruik je de BRO in de praktijk? Hoe haal je gegevens uit de BRO en wat zijn de toepassingsmogelijkheden? Hoe gaat dit technisch? Hoe krijg je je organisatie mee om de BRO te gebruiken?

Deelnemers Klankbordgroep Gebruik BRO
Deelnemers Klankbordgroep BRO

Verslagen

Om u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van wat wordt besproken, kunt u hier de verslagen teruglezen.


Meedoen of meer weten?

Wilt u ook deelnemen aan de klankbordgroep? Dat kan! Neem contact op met onze servicedesk via 088- 8664 999. Of vul het contactformulier in.