Ketentest BHR-GT

Deze ketentest richtte zich op bronhouders en gegevensleveranciers die hun software voor geotechnisch booronderzoek willen aanpassen om het aanleveren bij de BRO volgens de NEN-EN-ISO 14688 te ondersteunen.


PowerPoint kick-off ketentest van 20 februari: