Ketentest

In een ketentest kijken we met meerdere betrokken partijen of de software die zij hebben ontwikkeld voor de Basisregistratie Ondergrond technisch goed samenwerkt.

Nieuwe ketentests

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe ketentests gepland. Naar verwachting wordt een ketentest gepland voor Formatieweerstandonderzoek (FRD). Zodra hier meer over bekend is, kun je er hier meer informatie over vinden.

Teams van gebruikers

Voor ketenacceptatietest hebben we ‘teams’ van gebruikers nodig. We zoeken hiervoor gebruikers van de software van de leveranciers (dataleveranciers), gebruikers van het Bronhouderportaal (bronhouders en experts) en gebruikers van PDOK en BROloket (o.a. de specialisten die aan de standaardisatie hebben mee gewerkt). Met deze gebruikers willen we samen de testscenario’s detailleren en de acceptatieomgeving inrichten zodat we met de uitvoering van de test kunnen starten.

Wil je meedoen? Laat het ons weten!

We stellen het zeer op prijs als je wilt helpen bij een ketenacceptatietest! Meld je aan bij de manager ketenacceptatietest: anton.salimans@tno.nl of bij de Servicedesk van de BRO: support@broservicedesk.nl.


BRO-KETEN, 400x200

Meedoen of meer weten?

Meld je aan voor BRO bijeenkomsten en doe mee!