Ketentest

In een ketentest kijken we met meerdere betrokken partijen of de software die zij hebben ontwikkeld voor de Basisregistratie Ondergrond technisch goed samenwerkt.

Nieuwe ketentests

In april en mei zijn er ketenacceptatietests gepland voor:

  • Geotechnisch Boormonsteronderzoek (BHR-GT 2.1)
  • Wandonderzoek (SFR 2.0), Bodemkundig boormonsteronderzoek (BHR-P 2.0)

Zie het nieuwsbericht voor meer informatie.

Wilt u meedoen? Laat het ons weten!

We stellen het zeer op prijs als u wilt helpen bij een van de ketenacceptatietests! Meld u aan bij de manager ketenacceptatietest: anton.salimans@tno.nl of bij de servicedesk van de BRO: support@broservicedesk.nl.

We zoeken betrokken partijen om te helpen bij het testen!

Afgeronde ketentesten

  • Ketentest domein Grondwatermonitoring. In deze ketentest is de samenhang getest van grondwaterstandonderzoek (GLD), grondwatermonitoringnet (GMN), grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR) en grondwatermonitoringput (GMW).

Ketentest grondwatermonitoring in samenhang
Zie de eindrapportage Ketentest Grondwatermonitoring (pdf, 548 kB)

  • In deze ketentest is onderzocht of de keten voor BHR-GT werkte. Zie: Ketentest BHR-GT

BRO-KETEN, 400x200

Meedoen of meer weten?

Meld u aan voor BRO bijeenkomsten en doe mee!