Ketentest

In een ketentest kijken we met meerdere betrokken partijen of de software die zij hebben ontwikkeld voor de Basisregistratie Ondergrond technisch goed samenwerkt.

Op dit moment zijn geen ketentesten gepland.

Afgeronde ketentesten

  • Ketentest domein Grondwatermonitoring. In deze ketentest is de samenhang getest van grondwaterstandonderzoek (GLD), grondwatermonitoringnet (GMN), grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR) en grondwatermonitoringput (GMW).

Ketentest grondwatermonitoring in samenhang
Zie de eindrapportage Ketentest Grondwatermonitoring (pdf, 548 kB)

  • In deze ketentest is onderzocht of de keten voor BHR-GT werkte. Zie: Ketentest BHR-GT

BRO-KETEN, 400x200

Meedoen of meer weten?

Meld u aan voor BRO bijeenkomsten en doe mee!