BRO Ontwikkeling

BRO Ontwikkeling

De BRO is in ontwikkeling en maken we samen. Daarom organiseert het programma diverse bijeenkomsten. Van het ontwikkelingen van technische functionaliteiten tot het toetsen van jouw behoeften.

Agenda

Bekijk de agenda voor een overzicht met de geplande bijeenkomsten.

Overleggen softwareleveranciers

Softwareleveranciers zijn belangrijk voor een goed gebruik van de BRO. Om de juiste feedback te ontvangen en hobbels in de aansluiting op de BRO weg te nemen, is er het BRO Softwareplein en het softwareleveranciersoverleg.

Workshops

De BRO workshops zijn eenmalige bijeenkomsten voor een specifiek doel of onderwerp, zoals op het gebied van standaardisatie, software, aansluiting, aanlevering of techniek. Op dit moment zijn geen workshops gepland.

Klankbordgroep BRO

In de Klankbordgroep BRO denken de leden mee met het BRO-programma over het aanleveren en de praktische toepasbaarheid van de BRO-gegevens. En zij doen suggesties voor producten die het gebruik van de BRO kunnen stimuleren. Het overleg vindt 4 keer per jaar plaats.