Aanmeldformulier Sprintreview Milieuwkwaliteit 8 juni

Het Programma Basisregistratie Ondergrond nodigt je van harte uit voor de online Sprintreview Milieukwaliteit op 8 juni. Aanmelden kan via onderstaand inschrijfformulier. Op 8 juni vindt dus alleen de sprintreview van Milieukwaliteit plaats.

De Ketendag is verschoven naar 15 juni, een live bijeenkomst.